Energetické průkazy (PENB)

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

Slouží k vyhodnocení energetické náročnosti budovy. Zahrnuje energie na vytápění, přípravu teplé vody, chlazení, úpravu vzduchu větráním a klimatizací a energie na osvětlení.

Průkazem se dokládá, že nová nebo zrekonstruovaná budova splňuje požadavky na energetickou náročnost. Hodnocená budova je zařazovaná do příslušné třídy v rozsahu A – G.

PRO KOHO JE PRŮKAZ POVINNÝ?

Zpracování průkazu energetické náročnosti (energetický štítek budovy) ukládá zákon v následujících případech:

  • Pro novostavby vytápěných budov
  • Pro rekonstrukce vytápěných budov
  • Pro prodej budovy nebo její ucelené části (byt, kancelář apod.)
  • Pro pronájem budovy nebo její ucelené části (byt, kancelář apod.)

PŘÍPADY ZPRACOVÁNÍ ENERGETICKÉHO PRŮKAZU

PENB (Energetický štítek) pro novostavby

Pro novostavbu Vám zpracujeme PENB na základě projektové dokumentace. Zejména pro novostavby je pak vhodná služba optimalizace, kdy Vám doporučíme nejvhodnější zdroj tepla na vytápění a optimální stupeň zateplení. Je možné též navrhnout dům do pasivního standardu a získat na něj dotaci z programu Nová zelená úsporám.

PENB (Energetický štítek) pro rekonstrukce

Pro rekonstrukce se pomocí průkazu energetické náročnosti posuzuje splnění tzv. nákladově optimální úrovně. Navrhneme Vám zateplení tak, abyste mohli dostat dotaci z programu Nová zelená úsporám a nebo dotaci na výměnu zdroje tepla z programu kotlíková dotace.

PENB (Energetický štítek) pro prodej nebo pronájem nemovitosti

Zpracovává se dle skutečného stavu nemovitosti a je tedy nutné provést zaměření na místě. Cena PENB se odvíjí od kvality dostupné dokumentace a složitosti objektu.

Chcete zpracovat energetický průkaz?