Energetický posudek

CO JE TO ENERGETICKÝ POSUDEK

Energetický posudek je dokument dle zákona o hospodaření energií. Posuzuje plnění předem daných kritérií zadavatelem energetického posudku. Obvykle hodnotí navržené energeticky úsporné opatření z ekonomického, ekologického a technického hlediska. Jedná se o jednodušší verzi energetického auditu.

PRO KOHO JE ENERGETICKÝ POSUDEK URČEN

Nejčastějšími případy, kdy se energetický posudek zpracovává jsou:

  • Posouzení technické, ekonomické a ekologické proveditelnosti alternativního zdroje tepla při výstavbě nebo rekonstrukci budovy s instalovaným zdrojem tepla nad 200 kW, který není alternativním systémem dodávky energie (tepelné čerpadlo, kogenerace, systém zásobování teplem, obnovitelné zdroje)
  • Posouzení proveditelnosti projektu energeticky úsporných opatření, financovaným některým z dotačních titulů
  • Vyhodnocení plnění projektu energeticky úsporných opatření, který byl financován z dotačních programů

Pro informaci, které dotační tituly, týkající se zateplení jsou nyní otevřené můžete přejít na stránku dotace a nebo zelená úsporám.

Potřebujete vypracovat energetický audit?