Energetický audit

CO TO JE ENERGETICKÝ AUDIT

Energetický audit je dokument, který zavádí zákon o hospodaření energií. Jedná se o písemnou zprávu, která hodnotí stávající energetickou účinnost a hospodaření energií v budově, průmyslovém podniku a jiném předmětu auditu. Především ale obsahuje návrhy na snížení energetické náročnosti, včetně kombinací různých opatření a tyto úsporná opatření vyhodnocuje z hlediska ekonomické návratnosti, dopadů na životní prostředí a technické proveditelnosti.

PRO KOHO JE ENERGETICKÝ AUDIT URČEN

Audit se zpravidla zpracovává v případech stanovených v zákoně o hospodaření energií. Jsou mu povinni se podrobit:

  • Fyzické a právnické osoby, jejichž spotřeba energie za rok je vyšší než 35 000 GJ (cca 10 000 MWh).
  • Organizační složky státu, krajů, obcí nebo jejich příspěvkové organizace, jejichž spotřeba energie za rok je vyšší než 1 500 GJ/rok (cca 420 MWh).
  • Podnikatelé, kteří nejsou malým ani středním podnikatelem dle definice EU

Audit se může zpracovávat i v jiných případech a sice:

  • Pro prokázání, že není technicky nebo ekonomicky možné plnit požadavky na energetickou náročnost budovy při její výstavbě či rekonstrukci, která se prokazuje Průkazem energetické náročnosti budovy
  • Pro potřeby dotačních titulů. Pro dotace se však zpravidla zpracovává energetický posudek

Potřebujete vypracovat energetický audit?