Inženýring

Předáním projektu to nekončí.

Byrokratická džungle v našem státě je složitá. Standardně tedy za Vás na základě plné moc řešíme žádosti, vyjádření, jednání s úřady a s dalšími správci technické infrastruktury apod.

Svými zkušenostmi jsme schopni Vás touto džunglí provést a poradit co je třeba. Ačkoliv jsou zákony a vyhlášky jednotné, jejich výklad se někdy dost podstatně liší. Ze své praxe máme mnohaletou zkušenost s jednání s úřady a ostatními účastníky stavebního řízení. Tím, že Vás zastupujeme, Vám ušetříme mnoho času a obrovskou porci nervů.

Hledáte zkušené projektanty pro návrh Vašeho domu?